Ceduo står för hög kvalitet och bra service

– alltid anpassat efter kundens behov

Välkommen till Ceduo

Ceduo AB vänder sig till livsmedelsindustri och importföretag inom Skandinavien. Företaget startades 2013 och verksamheten har fokuserats främst på kvalitetslösningar och märkningsrådgivning för kosttillskottsföretag.

Vi erbjuder även kompetensutveckling och konsulttjänster mot hela livsmedelsbranschen inom livsmedelssäkerhet och märkning.

Ceduo erbjuder konsulttjänster som alltid skräddarsys utifrån varje verksamhetsbehov, bland annat:

Märkningsrådgivning
Utbildningar och workshops
Internrevision

Kontakta Ceduo för ytterligare information om hur just ni kan få hjälp!