Ceduo skräddarsyr utbildningar och workshops för personal och ledning i livsmedelsföretag. Fokus är att ge deltagarna motivation, ökad förståelse och kunskaper för att kunna utveckla verksamhetens kvalitetsarbete ytterligare.

Exempel på utbildningar:

Livsmedelssäkerhet & -hygien
Grundläggande HACCP
Fördjupande HACCP
Allergener i livsmedel
Märkning av livsmedel/ kosttillskott
Närings- och hälsopåståenden om livsmedel
Leverantörsbedömning i praktiken
Kvalitetssäkring & ledningssystem
Intern revision

I samarbete med Astma- och allergiförbundet erbjuds även allergiutbildningarna “Säker mat i förskola och skola” samt “Hurra- en allergisk gäst”.

Kunskap är nyckeln till säkra livsmedel!