Fastställda gränsvärden för pyrrolizidinalkaloider i vissa livsmedel

Lagstadgade gränsvärden för pyrrolizidinalkaloider

Nu kommer en uppdatering av EG 1881/2006 genom EU-förordning 2020/2040 Om gränsvärden för pyrrolizidinalkaloider för vissa livsmedel.

Den 27 juli 2017 offentliggjorde myndigheten ett uttalande om riskerna för människors hälsa på grund av förekomsten av pyrrolizidinalkaloider i bland annat kosttillskott.

Panelen har fastställt ett nytt referensvärde på 237 μg/kg kroppsvikt per dag för att bedöma risken för cancer på grund av pyrrolizidinalkaloider och konstaterat att det finns en möjlig risk för människors hälsa till följd av exponering för pyrrolizidinalkaloider, särskilt när det gäller storkonsumenter av te och örtte hos befolkningen i allmänhet, men framför allt i de yngre befolkningsgrupperna.

Nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.