Svenska maxgränser för vitamin D och jod

Fram till den 8 september kunde företag och andra intressenter lämna synpunkter till EU-kommissionen på Sveriges förslag att för kosttillskott införa maxgränser för vitamin D och jod. Det nuvarande förslaget ersätter det tidigare förslaget som lämnades in i april.  Skillnaden mellan de två förslagen är bland annat att maxgränsen för vitamin D har ändrats från 100 mikrogram till 80 mikrogram.

Eftersom EU-kommissionen inte har fastställt några gränsvärden för vitaminer och mineraler vill Sverige (Livsmedelsverket) införa nationella gränsvärden för vitamin D och jod i avvaktan på ett eventuellt beslut av kommissionen. Förslaget innebär att för kosttillskott får den rekommenderade dagliga dosen inte överstiga 80 mikrogram för vitamin D eller 200 mikrogram för jod.

I förslaget framgår också att dessa maxgränserna träder i kraft den 1 januari 2024 om det går igenom.

 

Nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.