NIKOTINAMIDRIBOSKLORID TILLÅTET I LIVSMEDEL

Nu godkänns ämnet nikotinamidribosklorid som vitaminkälla till niacin i livsmedel (och inte längre bara i livsmedel för speciella medicinskaättning ändamål och komplett kostersättning) enligt (EG) nr 1925/2006, i och med ändringsförordning 2023/1065.

I bilaga II till 1925/2006, i punkt 1 om ”Vitaminföreningar”, under ”NIACIN” ska ”Nikotinamidribosidklorid” läggas till efter posten för ”Nikotinamid”.

Nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.