FÖRESKRIFT OM KOSTTILLSKOTT (2023:9) ERSÄTTS AV LIVSFS 20023:3

Livsmedelsverket har tagit fram nya föreskroifter om kosttillskott som ersätter tidigare LIVSFS 2003:9. Den nya föreskriften, LIVSFS 2023:3, innebär inga ändringar i sak, utan är en uppdatering av hänvisningar, språk och struktur.

Den nya föreskriften träder i kraft 1 juli 2023. 

Nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.