Nya gränsvärden för bly och kadmium i vissa livsmedel

Gränsvärden för bly och kadmium har uppdaterats

EU- förordning 1881/2006 ska uppdateras i enlighet med Kommissionens förordning 2021/1317 samt 2021/1323. Kommissionen har gjort en ny utredning av förekomst av bly och kadmium i olika livsmedel samt riskerna med detta. Resultatet av denna utredning innebär att gränsvärdena för vissa livsmedel gällande bly och kadmium har sänkts. För bly har även några nya livsmedel fått fastställda gränsvärden.

Denna förändring träder i kraft omgående men livsmedel som lagligen släppts ut på marknaden före ikraftträdandet får fortsätta att saluföras (bly) och finnas på marknaden (kadmium) till och med den 28 februari 2022.

Gränsvärden för kadmium

Gränsvärden för bly

 

Nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.