Nya riktlinjer för bäst före- datum

Nya riktlinjer kring bäst före- märkningen

Mat som märks med ett bäst före- datum går ofta bra att äta även efter det att datumet har passerats. För att minska matsvinnet hos konsumenterna är det viktigt att de får kunskap om att datummärkningen inte säger allt om ett livsmedels hållbarhet, att de kan använda sina sinnen och titta -lukta–smaka.

Det som gäller för bäst före-märkningen, enligt Svenska Livsmedelsverket, är att ordalydelsen och ordningen "Bäst före [datum] " och "Bäst före utgången av [datum]" inte får ändras. Däremot kan den som producerat livsmedlet förtydliga med en egen text att maten kan gå bra att konsumera även efter bäst före-dag genom att förklara det på förpackningen, till exempel i anslutning till datummärkningen.

En förutsättning är att övriga krav på frivillig information är uppfyllda. Datummärkningen ska inte kunna missförstås.

Nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.