Förbud mot transfett

Ny lagstiftning begränsar användning av transfett

En ny EU- förordning begränsar innehållet av transfett i livsmedel. Förordningen träder ikraft den 15 maj 2019. 

Förordning EU 2019/649 (ändring av EU 1925/2006) innebär att transfett (annat än sådant som förekommer naturligt i animaliskt fett) begränsas till högst 2 gram per 100 gram fett i livsmedel avsedda för slutkonsument och för leverans till detaljhandeln.

Livsmedelsföretagare som levererar livsmedel, som inte är avsedda för slutkonsumenter eller som inte är avsedda för leverans till detaljhandeln, till andra livsmedelsföretagare ska informera de livsmedelsföretagare de levererar till om mängden transfett, annat än sådant som förekommer naturligt i animaliskt fett, i de fall mängden överstiger 2 gram per 100 gram fett.

Förordningen träder ikraft den 15 maj 2019. Livsmedel som inte uppfyller kraven i förordningen får fortsätta att släppas ut på marknaden till den 1 april 2021.

Nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.