Anmälningskrav för "fri från"- produkter

Nya krav för "fri från"- produkter

Nu införs ett nationellt krav att "fri från"-livsmedel ska anmälas till Livsmedelsverket.

I samband med att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (FSG-förordningen) upphävde direktiv 2009/39/EG (Sär när-direktivet) den 20 juli 2016 upphörde anmälningsplikten för "fri från"-livsmedel.

 

Livsmedelsverket har sedan tidigare beslutat att återinföra anmälningskravet genom nationella föreskrifter mot bakgrund av de synpunkter som framförts gemensamt av bransch och intresseorganisationer . Därefter har förslaget till föreskrifter anmälts till EU-kommissionen och den proceduren är nyligen avslutad.

Föreskrifterna är nu beslutade och utgör 14-16 §§ i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation.

Anmälningskravet för "fri från"-livsmedel träder i kraft den 15 oktober 2018. Kravet gäller produkter som släpps ut på marknaden från och med det datumet.

Nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.