NYTT REGELVERK FÖR EKOLOGISKA PRODUKTER SKJUTS UPP

Nytt regelverk för ekologiska produkter skjuts upp

En ny förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter har beslutats. Förordningen kommer att ersätta nuvarande förordning (EG) nr 834/2007 och skulle ha börjat tillämpas 1 januari 2021.

Den pågående pandemin har dock gjort det svårt för den ekologiska sektorn att hinna ställa om. De nya reglerna börjar därför gälla från och med 2022 istället.

De grundläggande principerna för ekologisk produktion har inte ändrats. För livsmedelsföretagare i förädlingsledet är bland annat följande nytt:

  • Listan över icke-ekologiska ingredienser som får användas har kortats betydligt
  • Möjligheten att söka dispens för icke-ekologiska ingredienser minskas till 18 månader istället för som nu fyra år
  • De som enbart säljer färdigförpackade ekologiska livsmedel direkt till konsument behöver inte vara anmälda till ett kontrollorgan. Detta gäller dock inte om man säljer via distans. Distanshandel ska alltid certifieras

Mera detaljerade tillämpningsregler är under utarbetande och beräknas vara klara under första delen av år 2021. Det är EU-kommissionen som tillsammans med medlemsländerna arbetar fram tillämpningsreglerna. Jordbruksverket och Livsmedelsverket deltar i förhandlingarna på uppdrag av Regeringen.

Nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.