HACCP- utbildning

 

2022.12.06 + 07

Dag 1: 9-13, Dag 2: 9-12

ONLINE

ONLINEUTBILDNING

Grundläggande HACCP

Behöver du öka på dina kunskaper inom HACCP? Vill du få förståelse för hur man arbetar med detta system praktiskt i olika verksamheter? Vill du lära dig hur HACCP kan ge bättre lönsamhet för hela företaget? Då har du kommit rätt!

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) är en arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen. Dagen syftar till att ge deltagarna ökad förståelse för HACCP- metodiken för att kunna skapa och underhålla systemet för egenkontroll som krävs enligt Livsmedelslagstiftningen.

Denna grundläggande utbildning fokuserar på implementering och underhåll av HACCP. Genom att gå kursen får du och ditt team förståelse för arbetssättet och det bakomliggande regelverket.

Utbildningen är ofta nödvändig som ett led inför certifieringar som till exempel IP Livsmedel, System för säkra kosttillskott till konsument, ISO 22000 etc. 

INNEHÅLL:

  • Hazard analysis of critical control points – bakgrund och teori
  • Lagstiftning och ansvarsfrågan
  • Produktbeskrivning och lämplig dokumentation
  • Inköp och leverantörsutvärdering
  • Riskbedömning och faroanalys
  • HACCP- principerna och implementering av systemet
  • HACCP-gruppens arbete
  • Hur man effektivt följer upp arbetet och håller systemet levande

Teori varvas med praktiska övningar då man får öva på att arbeta enligt HACCP- principerna i form av simulerade case. Kursen vänder sig till både importörer och tillverkare.

Kursen vänder sig till producenter, importföretag eller andra verksamheter som hanterar livsmedel. Om ni är importör av färdiga produkter är denna utbildning viktig i avseendet att få tillräckliga kunskaper för att bedöma era leverantörer/legotillverkare och deras HACCP- system.

Utbildningen sker online via Microsoft Teams och är uppdelad på två halvdagar.

Dag 1: 09:00- 13:00, Dag 2: 09:00- 12:00. 

 

Onlineutbildning

Pris: 5 990 kr ex moms.

Utbildare: Camilla Carlsson

Camilla har över 15 års erfarenhet från livsmedels- och hälsobranschen med fokus på bl.a. kvalitet och livsmedelssäkerhet.

Kontakta oss för anmälan eller mer information!

Vem bör gå?

Produktionspersonal, inköp, kvalitet, produktutveckling etc. i livsmedelsindustri eller importföretag. Personal som hanterar livsmedel i andra verksamheter t.ex. butik, grossist, bageri och restaurang. 

Vill du veta mer?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.