EU- restriktioner för grönt te-extrakt

Efsa har konstaterat att det finns en potentiell risk för leverskador vid konsumtion av livsmedel som innehåller grönt te-extrakt. EU-kommissionen har därför röstat positivt att införa restriktioner för grönt te-extrakt.

Begäran från de nordiska myndigheterna inkluderade ett vetenskapligt yttrande om grönt teextrakt från National Food Institute vid Danmarks Tekniska Universitet, och en säkerhetsbedömning av epigallocatechin-3-gallate i grönt teextrakt som används i kosttillskott utfört av det norska folkhälsoinstitutet.

Kommissionen bad därför EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) att avge ett vetenskapligt yttrande om utvärderingen av säkerheten hos katekiner av grönt te från alla livsmedelskällor i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1925/2006.

Den 14 mars 2018 antog EFSA ett vetenskapligt yttrande om säkerheten för katekiner i grönt te. EFSA konstaterade att det finns osäkerheter om huruvida allvarligare leverskador kan utvecklas efter långvarig användning av grönt teextrakt. 

Utkastet till kommissionens förordning (EU) om ändring av bilaga III till förordning (EG) nr 1925/2006 när det gäller grönt teextrakt som innehåller EGCG har röstats positivt av medlemsstaterna i juni 2022 och har skickats till Europaparlamentet för en 3-månadersperiod tid för granskningsförfarande.

Den slutliga texten bör offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i oktober 2022.

Nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.