BEGREPPET PROBIOTIKA TILLÅTS INTE

Livsmedelsverket har sett över om ordet probiotika kan få börja användas på kosttillskott som innehåller en viss sorts bakterier. Bedömningen är att ordet inte får användas så länge det inte finns något godkänt hälsopåstående om probiotiska mikroorganismer. Livsmedelsverket står alltså kvar vid sin tidigare bedömning, som också följer tolkningen i EU-kommissionens vägledning.

Motiveringen till Livsmedelsverkets bedömning är att probiotika enligt FAO/WHO definieras som ”levande mikroorganismer som, när de administreras i adekvata mängder, ger en gynnsam hälsoeffekt”. 

Eftersom definitionen av probiotika innebär en hänvisning till en gynnsam hälsoeffekt omfattas ordet ”probiotika” av närings- och hälsopåståendeförordningen (EG) nr 1924/2006, vilket innebär att ordet måste åtföljas av ett godkänt hälsopåstående.

Detta medför således att livsmedel och kosttillskott inte kan använda beteckningen, märkas eller marknadsföras med termen probiotika då det i dagsläget inte finns några godkända hälsopåståenden om probiotiska mikroorganismer.

Nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.