SENASTE NYTT: Hälsopåståenden om botanicals

SENASTE NYTT: Hälsopåståenden om botanicals

I ett förhandsavgörande från EU-domstolen i mål C-363/19 som publicerades den 10 september 2020 tas upp vilka beviskrav som ställs ifall hälsopåståenden för botanicals som lyder under övergångsregler används.

Det svenska Livsmedelsverkets tolkning har sedan länge varit att företag behöver kunna hänvisa till vetenskapligt stöd vid användningen av dessa hälsopåståenden. Det har hittills varit ganska sällsynt att kontrollmyndigheter begärt in vetenskaplig dokumentation som stöd för dessa hälsopåståenden. Detta kommer sannolikt att förändras efter denna dom.

Enligt domen uppställer förordningen ett krav på att livsmedelsföretagare som använder hälsopåståenden ska kunna motivera dem med stöd av allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation. Påståendena ska grunda sig på objektiva uppgifter om vilka det råder tillräcklig vetenskaplig enighet. Det anges också att sådan dokumentation inte enbart får bygga på övertygelse, hörsägen med ursprung i folklig visdom eller iakttagelser eller erfarenheter av personer som inte tillhör forskarvärlden.

Enligt domstolen kan livsmedelsföretagaren åberopa den dokumentation som finns i den akt som upprättats till stöd för ansökan om upptagande i förteckningen enligt artikel 13.3 i förordning (EG) 1924/2006, eller dokumentation från andra källor, förutsatt att den har tillräckligt vetenskapligt värde.

Nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.