Märkning av kosttillskott

 

2020-04-02

09:00-12:00

Stockholm

Rätt märkning på ert kosttillskott

Krav på märkning och redlighet regleras genom flera EG-förordningar och även nationell lagstiftning. Under utbildningen går vi igenom dessa krav samt hur man ska tolka detta för att undvika anmärkningar från tillsynen.

Utbildningen behandlar gällande  lagstiftning inom området, framförallt innehållet i Informationsförordningen (EU 1169/2011) samt kosttillskottsföreskriften (LIVSFS 2003:9). Vi varvar teori med gruppövningar med simulerade case och för gemensamma diskussioner.

 

Öppen utbildning

Denna grundläggande kurs vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper om kraven på märkning av kosttillskott.

Pris: 2900 kr per person. Boka- tidigt- erbjudande: Gå 3 betala för 2 (gäller bokningar före 17 feb).

Utbildare: Camilla Carlsson.

Camilla har många års erfarenhet från livsmedels- och hälsobranschen samt kunskaper om såväl marknadstrender som regulatoriska frågor kring märkning och marknadsföring.

Kontakta oss för anmälan eller mer information om  denna utbildning!

Vem bör gå?

Denna grundläggande kurs vänder sig till alla som vill öka sina kunskaper om kraven på märkning av kosttillskott.

Vill du veta mer?