Konsten att utvärdera och utveckla sina leverantörer

 

2020-03-19

09:00-12:30

Stockholm

Leverantörsbedömning

Hur utvärderar man sin leverantör? Vilka frågor bör man ställa för att få fram relevant information? Hur ska man hantera och värdera information man får fram om sin leverantör? Hur kan man veta att olika löften uppfylls och kan man lita på certifikat? Hur kan man på bästa sätt genomföra en professionell audit?

Det är några av frågorna vi kommer reda ut svaren på under denna workshop när vi fördjupar oss inom hur man på bästa sätt värderar och bedömer sin leverantör. 

Denna workshop vänder sig till dig som arbetar mot leverantörer och vill utveckla dina kunskaper inom området samt bli bättre på att värdera information och underlag. Innehållet syftar till att ge dig hjälp, stöd och vägledning praktiskt för att utveckla ert befintliga leverantörsbedömningsarbete.

 

Workshop

Denna workshop vänder sig till dig som arbetar mot leverantörer och vill utveckla dina kunskaper inom området samt bli bättre på att värdera information och underlag.

Pris: 3490 kr per person. Boka- tidigt- erbjudande: Gå 3 betala för 2 (gäller bokningar före 15 feb).

Utbildare: Camilla Carlsson

Camilla har många års erfarenhet från livsmedels- och hälsobranschen samt kunskaper om såväl marknadstrender som regulatoriska frågor kring märkning och marknadsföring.

Kontakta oss för anmälan eller mer information om denna workshop!

Vem bör gå?

Inköp, Kvalitet, Leverantörsrevisorer/auditörer etc.

Vill du veta mer?