Ceduo AB vänder sig till livsmedelsindustri och importföretag inom Skandinavien. Företaget startades 2013 och verksamheten har fokuserats främst på kvalitetslösningar och märkningsrådgivning för kosttillskottsföretag. Vi erbjuder även kompetensutveckling och konsulttjänster mot hela livsmedelsbranschen inom livsmedelssäkerhet och märkning.

Ceduos samarbetspartners utgörs av såväl det lilla, personliga familjeföretaget som den stora internationella livsmedelskoncernen.

Ceduo står för hög kvalitet och bra service- alltid anpassat efter kundens behov!

Camilla Carlsson – Livsmedelsingenjör och grundare av Ceduo

 

“Jag har arbetat med kvalitet inom livsmedelsbranschen i över tio år. Mestadels av den tiden har jag arbetat som livsmedelskonsult och utbildare i olika sammanhang, framför allt för att jag tycker att det är väldigt roligt men även utmanande då man ställs inför nya situationer så gott som dagligen. Jag har även arbetat för branschorganisationen Svensk Egenvård med märkningsrådgivgning och som sakkunnig inom kvalitet och produktsäkerhet.

Intresset för att utveckla såväl kompetens som olika kvalitetslösningar ute hos företag ledde till att jag år 2013 startade Ceduo AB där jag nu också arbetar som konsult. Våra samarbetspartners utgörs av såväl stora som små företag med de gemensamma nämnarna; livsmedel och en vilja att utvecklas.”

Ceduo erbjuder specialanpassade konsulttjänster och utbildningar!