Färgämnet titandioxid väntas förbjudas i livsmedel

Titandioxid kan bli förbjudet i livsmedel

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa har gjort en ny bedömning av tillsatsen Titandioxid, E 171. Slutsatsen är att den inte är säker att använda som tillsats i mat. Efsas bedömning skickas nu till EU-kommissionen som fattar beslut om tillsatsen fortsatt får användas inom EU.

Efsa utvärderar regelbundet EU-godkända tillsatser för att bedöma om de är säkra att använda. Bakgrunden till utvärderingen av titandioxid E 171 är nya data om mycket små partiklar i tillsatsen, så kallade nanopartiklar, som kan vara genotoxiskt. Genotoxiskt betyder att ett ämne kan skada kromosomer och orsaka mutationer.

Beslut om att förbjuda titandioxid som livsmedelstillsats väntas tas på Ständiga kommitténs möte den 22 september 2021. Sedan ska förslaget gå igenom i Parlamentet och Rådet vilket kan ta ungefär 3 månader. Enligt FSE (Food Supplements Europe) kan man därmed vänta sig att förbudet träder i kraft ungefär i januari 2022.

Nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.