HACCP

HACCP 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) är en arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen.

Vi erbjuder HACCP- utbildningar som skräddarsys efter er bransch. Syftet är att skapa förståelse för grunderna inom HACCP och hur man ska arbeta med principerna i praktiken. Kursen innefattar bland annat:

Våra HACCP- utbildningar syftar till att ge deltagarna ökad förståelse för HACCP- metodiken för att kunna  utveckla och underhålla systemet för egenkontroll som krävs enligt Livsmedelslagstiftningen. 

Utbildningen är ofta nödvändig som ett led inför certifieringar som till exempel IP Livsmedel, System för säkra kosttillskott till konsument, ISO 22000 etc. 

INNEHÅLL:

  • Hazard analysis of critical control points – bakgrund och teori
  • Lagstiftning och ansvarsfrågan
  • Produktbeskrivning och lämplig dokumentation
  • Inköp och leverantörsutvärdering
  • Riskbedömning och faroanalys
  • HACCP- principerna och implementering av systemet
  • HACCP-gruppens arbete
  • Hur man effektivt följer upp arbetet och håller systemet levande

Teori varvas med praktiska övningar i mindre grupper då man får öva på att arbeta enligt HACCP- principerna i form av simulerade ”case”. Kursen vänder sig till både importörer och tillverkare. Om ni är importör av färdiga produkter är denna utbildning viktig i avseendet att få tillräckliga kunskaper för att bedöma era leverantörer/legotillverkare och deras HACCP- system.

Vi är noga med att alltid föra en bra dialog med uppdragsgivaren för att forma utbildningen på rätt sätt och utifrån angivna önskemål.

Denna kurs kan erbjudas både som grundläggande eller mer fördjupande som motivationsutbildning, beroende på vilket behov och vilka förkunskaper ni besitter.

VEM BÖR GÅ?

Produktionspersonal, inköp, kvalitet, produktutveckling etc. i livsmedelsindustri eller importföretag. Personal som hanterar livsmedel i andra verksamheter t.ex. butik, bageri och restaurang. 

Vill du veta mer?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.