NU HAR NYA NÄRINGSREKOMMENDATIONERNA PUBLICERATS

Den 20 juni lanserades de nya nordiska näringsrekommendationerna (NNR2023). Versionen som nu publicerats är den sammanfattade rapporten på omkring 400 sidor. Senare i höst kommer den fullständiga rapporten på omkring 2000 sidor att publiceras samt en rapport med de kommentarer som inkommit under remissperioderna, denna rapport kommer även inkludera forskarnas kommentarssvar. NNR2023 har tagits fram med en ny och mer harmoniserad metodik.

Den största nyheten i NNR2023 är att de för första gången innehåller vetenskapliga rekommendationer som utgår från både ett närings-och miljöperspektiv. Rapporten inkluderar inte aspekter som livsmedelsproduktion, självförsörjning, tryggad livsmedelsförsörjning, livsmedelssäkerhet, djurskydd eller sociokulturella aspekter.

I NNR2023 har alla näringsämnen kalkylerats på nytt och vitamin K, biotin, pantotensyra, kolin, magnesium, mangan, molybden och fluor har för första gången inkluderats i NNR.

Nio näringsämnen har fått förändrade värden på mer än 20% från förra versionen, dessa är vitamin E, vitamin B6, folat, vitamin B12, vitamin C, kalcium, tiamin, zink, selen. Förändringarna beror på att man uppdaterat metodiken och samt infört nya referensvikter och nya åldersgrupper i NNR2023.

Nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.